8-те чудеса на Габрово

Един шеговит списък от „забележителности“, кръстенОсемте чудеса на Габрово:

"Паметник в реката"

Паметник на Рачо Ковача построен на остров в самата река Янтра.

"Кораб в гората"

Сградата на болницата за белодробни заболявания, която има формата на кораб и се намира в гората.

"Дърво насред пътя"

Столетно дърво в близост до паметника на Рачо Ковача, което разделя улица „Скобелевска“ на две.

"Стълба за никъде"

Стъпала сред дърветата, в близост до Дома на културата, които не отвеждат до никъде.

"Планета Габрово"

„Планета Габрово“ или Астероид 2206-Габрово – малка планета, кръстена Габрово и регистрирана под № 2206.

"Три мадами под водата"

Композиция от три голи, къпещи се жени, държащи риба в шадравана пред гарата.

"Конниците в небето"

„Конниците в небето“, които се намират върху покрива на Дома на културата „Емануил Манолов“.

"Два моста"

„Два моста“ един до друг над реката. Управата на града е запазила старинния Баев мост за пешеходци и е построила нов мост, непосредствено до него за автообили.