Шеги

ВИСОК НАЕМ

– Защо търсиш стая под наем, когато имаш 3 апартамента?
– Защото наемът на апартаментите ми е твърде голям за моите възможности.

НЯМА ТАКЪВ

– Знаеш ли вица за габровеца, който харчел много?
– Не.
– Как ще го знаеш, като няма такъв.

СМЕТКАДЖИЯ

Един габровец си мислел:
„Щом ми иска 12 лева,
може да отстъпи на 10,
а защо да не свали и на 8,
когато то му струва 6?
Ако се пазаря за 4,
като нищо може да го купя и за 2.“

ГАБРОВЕЦЪТ СЕ РАДВА

на дрехата си 4 пъти:
Веднъж, когато е нова,
втори път, когато я обърне наопаки,
трети път, когато я закърпи и
накрая – когато я продаде на музей.