Шеги

ВИСОК НАЕМ

– Защо търсиш стая под наем, когато имаш 3 апартамента? – Защото наемът на апартаментите ми е твърде голям за моите възможности.

НЯМА ТАКЪВ

– Знаеш ли вица за габровеца, който харчел много? – Не. – Как ще го знаеш, като няма такъв.

СМЕТКАДЖИЯ

Един габровец си мислел: „Щом ми иска 12 лева, може да отстъпи на 10, а защо да не свали и на 8, когато то му струва 6? Ако се пазаря за 4, като нищо може да го купя и за 2.“

ГАБРОВЕЦЪТ СЕ РАДВА

на дрехата си 4 пъти: Веднъж, когато е нова, втори път, когато я обърне наопаки, трети път, когато я закърпи и накрая – когато я продаде на музей.